Zetterberg Marin logo

Zetterberg Marin har upphört med överlåtelse besiktningar. Värderingsuppdrag och haveribesiktningar fortsätter som tidigare.